Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Edukacja
wtorek, 12 października 2010 19:01

Kto odpowiedzialny jest za edukację w Irlandii Północnej?

Rządowym wydziałem odpowiedzialnym za edukację jest Ministerstwo Oświaty, które z kolei sprawuje nadzór nad lokalnymi kuratoriami nazywanymi Education and Library Boards. Są one odpowiedzialne za zarządzanie szkołami i instytucjami edukacji wyższej w danym rejonie geograficznym. Można tam zasięgnąć informacji na temat szkół i zapisów do nich w twoim rejonie. Listę adresów znajdziesz na zakończenie tego rozdziału pod hasłem „Przydatne kontakty".

Czy moje dziecko może otrzymać dodatkowe wsparcie w nauce języka angielskiego?

Jeśli twoje dziecko nie mówi płynnie po angielsku, powinno otrzymać dodatkowe wsparcie zapewniane przez szkołę lub kuratorium. Twoja szkoła powinna posiadać informacje w tej kwestii. Jeśli takie wsparcie nie jest dostępne, powinieneś skontaktować się ze szkołą lub kuratorium.

Co powinienem zrobić, jeśli moje dziecko jest napastowane w szkole?

Napastowanie na tle rasowym lub innym nie jest w szkole dozwolone. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy to zgłosić do nauczyciela. Jeśli uważasz, że sprawa nie została pomyślnie rozwiązana powinieneś porozmawiać z dyrektorem szkoły, kuratorium lub zgłosić się po niezależną poradę do jednej z organizacji pomocowych wymienionych hasłem „Przydatne kontakty".

Jak wygląda edukacja w Irlandii Północnej?

Obowiązkową edukacją objęte są dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Większość pozostaje w szkole do czasu ukończenia 16 lub 18 lat. Prawie wszystkie szkoły są publiczne i bezpłatne, łącznie ze szkołami prowadzonymi przez Radę Szkół Katolickich. Wszystkie dzieci mają prawo do nauki. Rodzice są zobowiązani pokryć koszty mundurków czy wycieczek. W niektórych wypadkach twojemu dziecku mogą przysługiwać darmowe posiłki.

Istnieją też szkoły prywatne pobierające czesne, ale uczęszcza do nich niewielka ilość uczniów.

Rodzaje szkół:

Przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat

– miejsca w nich są ograniczone, ważne jest jak najwcześniej zapisać dziecko do jednego z nich.

Szkoły podstawowe

– dla uczniów w wieku od 5 do 11 lat.

Szkoły średnie

(„grammar" lub „secondary") – dla uczniów w wieku od 11 do 16 lat. Wielu uczniów kontynuuje naukę do ukończenia 18 lat lub przenosi się do collegów.

Test Transfer Procedure (znany też pod nazwą 11+)

– w wieku 11 lat wszyscy uczniowie piszą test, którego wyniki decydują o tym czy dziecko uczęszczać będzie do szkoły typu „grammar" czy „secondary". System ten będzie obowiązywał do roku 2008, kiedy to prawdopodobnie zostanie zmieniony.

Decyzja o tym czy twoje dziecko będzie pisać ten test należy do ciebie. Oprócz wyników testu, przy przyznawaniu miejsc w szkołach niektóre placówki biorą pod uwagę „szczególne okoliczności" danego ucznia lub udzielają specjalnego wsparcia uczniom, którzy większą część edukacji na poziomie podstawowym odbyli poza Irlandią Północną. Powinieneś porozmawiać na temat testu i jego ewentualnych rezultatów z nauczycielem twojego dziecka, kiedy uczęszcza ono do klasy 6 szkoły podstawowej.

Język

– większość szkół naucza w języku angielskim, choć rośnie liczba szkół z językiem irlandzkim.

Koedukacja

– niektóre szkoły są koedukacyjne, inne nie.

Szkoły specjalne

– istnieją szkoły specjalne, ale uczniowie wymagający szczególnej opieki uczęszczają też do normalnych szkół.

Szkoły religijne

– wszystkie szkoły wyznają wartości chrześcijańskie, natomiast mają też obowiązek szanować inne kulturowe i religijne wartości wyznawane przez uczniów. Uczniowie mają prawo nie uczestniczyć w zajęciach o podłożu religijnym.

Istnieją różne rodzaje szkół państwowych:

Szkoły państwowe

(controlled)– zarządzane są przez kuratoria. Mogą do nich uczęszczać wszyscy, ale są w nich głównie uczniowie wyznania protestanckiego.

Szkoły katolickie

(maintained) – zarządzane przez Radę Szkół Katolickich uczęszczane głównie przez uczniów wyznania katolickiego.

Szkoły zintegrowane

(integrated), których jest niewiele, a uczęszczane są przez katolików, protestantów i osoby innych wyznań. „Zintegrowany" w kontekście Irlandii Północnej oznacza integrację środowisk katolickich i protestanckich.

Jak wygląda edukacja na poziomie wyższym?

Oprócz dwóch uniwersytetów (Queen’s University Belfast i University of Ulster) istnieje w Irlandii Północnej wiele instytutów państwowych zapewniających edukację na poziomie wyższym. Dodatkowo, szereg organizacji środowiskowych i pozarządowych oferuje różnego rodzaju szkolenia, także naukę języka angielskiego.

Za niektóre z kursów trzeba zapłacić, choć wiele kursów oferowanych jest po niskich cenach lub za darmo. Dopłaty, które otrzymują osoby pobierające *zasiłki socjalne* powinny być dostępne również dla pracowników z Unii Europejskiej, włączając *obywateli krajów A8*.

Szczegółowych informacji zasięgnąć należy bezpośrednio w wybranej placówce oświatowej, których listę otrzymać można w lokalnym kuratorium. Organizacja Educational Guidance Service for Adults (EGSA) jest pozarządową organizacją oferującą bezpłatne i poufne doradztwo odnośnie szkoleń dla dorosłych. Dane kontaktowe znajdują się pod koniec rozdziału pod hasłem „Przydatne kontakty". Twoje prawa w Irlandii Północnej 60

Czy posiadane przeze mnie kwalifikacje są uznawane w Irlandii Północnej?

Pracodawcy muszą traktować uprawnienia zdobyte za granicą na równi z krajowymi i nie mogą na tej podstawie dyskryminować osób starających się o pracę. Ocenę tego, czy posiadane przez ciebie kwalifikacje są równoważne możesz uzyskać kontaktując się z instytucją odpowiedzialną za przeprowadzanie egzaminów – Council for the Curriculum, Eaminations and Assessments (CCEA). W przypadku niektórych zawodów, ich stowarzyszenia często ustalają własne kryteria. W przypadku zawodu nauczyciela, skontaktuj się z Teachers Branch przy Wydziale Oświaty.

Przydatne kontakty

Kuratoria Oświaty (Education and Library Boards)

Kuratorium Oświaty w Belfaście (Belfast Education and Library Board (obejmuje rejon Belfastu)

Telefon (028) 9056 4000

www.belb.org.uk

Kuratorium Oświaty Rejonu Północno-Wschodniego (North Eastern Education and Library Board

) (obejmuje rejony gmin Antrim, Ballymena,Ballymoney, Carrickfergus, Coleraine, Larne, Magherafelt, Moyle i Newtownabbey)

Telefon (028) 2566 2273

www.neelb.org.uk

Kuratorium Oświaty Rejonu Południowo-Wschodniego (South Eastern Education and Library Board

) (obejmuje rejony gmin Ards, Castlereagh, Down, Lisburn i North Down)

Telefon (028) 9056 6200

www.seelb.org.uk

Kuratorium Oświaty Rejonu Południowego (Southern Education and Library Board)

(obejmuje rejony gmin Armagh, Banbridge,Cookstown, Craigavon, Dungannon i South Tyrone, Newry i Mourne) Telefon (028) 90 3751 2200

www.selb.org

Kuratorium Oświaty Rejonu Zachodniego (Western Education and Library Board

) (obejmuje rejony gmin Omagh, Fermanagh, Derry,Strabane i Limavady) Telefon (028) 8241 1411

www.welbni.org

Rada Szkół Katolickich (Council for Catholic Maintained Schools)

Telefon (028) 9042 6972

www.onlineccms.com

Szkoły Języka Irlandzkiego (Comhairle na Gaelscolaíochta - Irish Language Schools)

Telefon (028) 9032 1475

www.comhairle.org 

Rada ds. Szkół Zintegrowanych w Irlandii Północnej (NI Council for Integrated Education)

Telefon (028) 9023 6200

www.nicie.org

Rada ds. egzaminów (Council for the Curriculum Examinations and Assessment (CCEA)

Telefon (028) 9026 1200

www.ccea.org.uk

Ministerstwo Edukacji (Department of Education)

Telefon (028) 9127 9279

www.deni.gov.uk

Edukacja Dorosłych (Educational Guidance Service for Adults (EGSA)

4th Floor, 40 Linenhall Street

Belfast BT2 8BA

Telefon (028) 9024 4474

www.egsa.org.uk

Informacje na temat kwalifikacji nauczycielskich:

Department of Education, Teachers Branch

Waterside House, 75 Duke Street

Derry/Londonderry BT47 6FP

Telefon (028) 7131 9000

Uniwersytety

Queen’s University Belfast

www.qub.ac.uk

University of Ulster

www.ulster.ac.uk

Poprawiony: sobota, 02 kwietnia 2011 20:13
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk