Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Prawa obywatelskie
wtorek, 12 października 2010 18:49

Jak nazywa się organizacja policyjna w Irlandii Północnej?

Organizacją odpowiedzialną za ochronę porządku publicznego w Irlandii Północnej jest Policja Irlandii Północnej (Police Service of Northern Ireland PSNI). Oficerowie zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej noszą ciemnozielone mundury, białe koszule i zielone czapki oraz wszyscy oficerowie są rutynowo uzbrojeni.

 

Jak można skontaktować się z policją?

 

W nagłych wypadkach dzwoń pod numer telefonu 999 lub 112.

W pozostałych wypadkach skorzystaj z numeru 0845 600 8000.

E-maile w rutynowych, nie-nagłych sprawach można wysyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeśli zatrzyma mnie policjant

 

Jeśli zatrzyma ciebie policjant, wymaga się od niego szacunku i uprzejmego zachowania względem ciebie. Jeśli język angielski nie jest twoim językiem ojczystym, policja zapewni albo obecność tłumacza, albo usługi tłumacza telefon. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zostałeś aresztowany, tłumacz zawsze obecny będzie osobiście.

Zwykle policjanci noszą plakietki z imieniem i nazwiskiem, więc powinieneś być w stanie rozpoznać policjanta, z którym rozmawiałeś. Przydatne może się okazać zanotowanie sobie jego imienia, nazwiska oraz posterunku na wypadek gdybyś potrzebował skontaktować się z nim ponownie lub go w jakikolwiek inny sposób zidentyfikować. Policjanci noszą także na ramieniu munduru osobisty numer identyfikacyjny, który może ci pomóc w odnalezieniu właściwego policjanta.

Jeśli zostałeś zatrzymany i przeszukany, policjanci muszą dać tobie pisemną kopię wyników przeszukania oraz poinformować ciebie o jego przyczynie i celu.

W realizacji swych prawnie dopuszczalnych obowiązków, policjanci mogą użyć siły tylko w uzasadnionych przypadkach i proporcjonalnej.

Jakie są wymagania prawne regulujące prowadzenie samochodu w Irlandii Północnej?

 

Jeśli prowadzisz pojazd zmechanizowany, policja może ciebie zatrzymać i poprosić o okazanie:Twojego prawa jazdy

Jeżeli masz lub wystąpi u ciebie choroba mogąca wpływać na twoje zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, należy zgłosić to Urzędowi Komunikacji.

Kiedy skończysz 70 rok życia lub jeżeli mieszkasz w Irlandii Północnej od trzech lat – którekolwiek nastąpi wcześniej – będziesz musiał ubiegać się o północnoirlandzkie prawo jazdy. Formularze dostępne są w większości urzędów pocztowych. Możesz również w dowolnym czasie wymienić swoje prawo jazdy z kraju UE lub EOG na północnoirlandzkie, co kosztuje obecnie 45 funtów.

Jeśli posiadasz zawodowe prawo jazdy wydane w kraju UE lub EOG, mają zastosowanie szczególne przepisy dotyczące ograniczenia wiekowego oraz wymóg wpisania się do specjalnego rejestru (zasięgnij porady kontaktując się z Urzędem Komunikacji - Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) – pod numerem telefonu 0845 402 4000).

Posiadanie ubezpieczeniaTwój pojazd musi również posiadać:

dowód opłacenia podatku drogowego – można go opłacić w lokalnym urzędzie komunikacji a także w niektórych urzędach pocztowych

ważny certyfikat przeglądu technicznego (ang. vehicle test certificate) – niektóre samochody powyżej pewnego wieku powinny przechodzić przegląd. Różne wymagania odnoszą się do ciężarówek i vanów. Szczegóły na ten temat można uzyskać w urzędzie Driver and Vehicle Agency.

Jeżeli normalnie jesteś mieszkańcem innego Państwa Członkowskiego UE, pojazd, który jest odpowiednio zarejestrowany i (jeśli jest to stosowne) dopuszczony do ruchu w tym kraju, może być używany w Irlandii Północnej bez konieczności dodatkowego zezwolenia przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w żadnym okresie 12-miesięcznym.

Inne szczegóły na temat wymagań prawnych dotyczących kierowania pojazdami mechanicznymi na terenie Irlandii Północnej oraz listę urzędów komunikacji znajdziesz na stronie internetowej

www.dvni.gov.uk

Każda osoba w pojeździe mechanicznym musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, chyba, że posiada zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba ta nie może korzystać z pasów.

Jeśli policjant ma uprawnione podejrzenie, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ma prawo przeprowadzić na kierowcy test oddechu, a także zażądać od niego próbek krwi lub moczu na potrzeby przeprowadzenia badań. Policjant musi zachować pisemny dowód stwierdzający pobranie próbek.Czy policja jest zaangażowana w sprawy imigracyjne?

Policja w Irlandii Północnej nie jest formalnie zaangażowana w kontrolę imigracyjną.

Policjant zwykle nie poprosi ciebie o okazanie paszportu lub innych dokumentów potwierdzających twoje prawo przebywania w Irlandii Północnej. Jednak zdarza się, że policja prosi o dokument tożsamości i w takiej sytuacji powinieneś go okazać. Paszport jest jednym z dokumentów potwierdzających tożsamość i od ciebie zależy czy okażesz właśnie ten rodzaj dokumentu. Jeśli istnieje wobec ciebie podejrzenie popełnienia czynu karalnego, a nie masz przy sobie dokumentu tożsamości, w pewnych przypadkach policja ma prawo zaaresztowania ciebie do czasu wyjaśnienia kwestii tożsamości.

Policja nie może traktować ciebie inaczej niż innych osób z racji twojej rasy, narodowości lub koloru skóry a tobie przysługuje prawo zapytania z jakich powodów doszło do zatrzymania czy przesłuchania.Jakie są moje prawa w przypadku zatrzymania na policji?

Jeśli zostałeś zatrzymany na policji i jesteś przesłuchiwany w związku z podejrzeniem o udział w popełnieniu czynu karalnego, przysługują tobie pewne prawa.

Policjant musi udzielić ci ostrzeżenia wypowiadając następujące sformułowanie:

Masz prawo zachować milczenie, ale muszę ciebie ostrzec, że wszystko co zataisz w czasie przesłuchania, a następnie wyjawisz w sądzie może zaszkodzić twojej obronie. Wszystko co powiesz może zostać użyte w postępowaniu dowodowym."

Po udzieleniu ostrzeżenia, policjant może ciebie oficjalnie przesłuchać lub zadawać pytania. Z waszej rozmowy zostanie sporządzony dokładny zapis – na piśmie lub w postaci nagrania na kasetę. Jeśli zostaną ci postawione zarzuty o popełnienie czynu karalnego, powinieneś zostać ponownie ostrzeżony oraz powinieneś otrzymać pisemną notatkę ze szczegółami czynu karalnego, o popełnienie którego jesteś oskarżony zawierającą szczegóły ostrzeżenia.

Masz prawo do konsultacji z adwokatem oraz możesz poinformować wybraną osobę o tym, że zostałeś aresztowany lub zatrzymany. Jeśli nie masz kontaktu z adwokatem, na każdym posterunku znajduje się lista dyżurujących adwokatów. Pomoc adwokata w czasie przetrzymywania ciebie w areszcie na posterunku jest bezpłatna, koszty ponosi organizacja Legal Aid. Jest ona sponsorowana przez rząd i bezpłatnie oferuje niektóre usługi prawne.

Wykonanie prawa do konsultacji z adwokatem oraz prawa poinformowania osoby trzeciej o fakcie aresztu/zatrzymania może zostać opóźnione w pewnych bardzo poważnych okolicznościach. Dotyczą one sytuacji, w której wykonanie jednego lub obojga tych praw może prowadzić do:

utrudnienia zdobycia materiałów dowodowych lub wpływu na świadków

poważnej straty własności

powiadomienia innych osób podejrzanych

utrudnienia w odzyskaniu własności lub korzyści wyniesionych w wyniku popełnienia przestępstwa

Jeśli zatrzymano ciebie na czas do 24 godzin, masz prawo do co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Policjant nie może używać tortur oraz nieludzko lub poniżająco ciebie traktować. W żadnym wypadku w trakcie twojego zatrzymania policjant nie może wobec ciebie użyć siły ani grozić tobie jej użyciem. W pewnych okolicznościach policjant może użyć siły wobec zatrzymanego, aby zapewnić zastosowanie się do prawnie uzasadnionego zalecenia, ale musi być ona zawsze proporcjonalna i uzasadniona w konkretnych okolicznościach.Jak złożyć skargę na policję?

Jeśli miałeś kontakt z policją i uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, możesz skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy Policji. Biuro to jest niezależne od policji i władz publicznych. Jego zadaniem jest rozpatrywanie skarg złożonych przeciwko policji. Adres urzędu znajduje się pod koniec tego rozdziału na liście potrzebnych kontaktów.Jaka jest rola policji w utrzymaniu bezpieczeństwa?

Policja ma prawny obowiązek ochrony życia i mienia, utrzymania porządku, przeciwdziałania popełnianiu czynów zabronionych (utrzymywania prawa), a w przypadku ich popełnienia, podejmuje kroki w celu postawienia właściwych osób przed wymiarem sprawiedliwości.

Policja posiada specjalne jednostki i oficerów zajmujących się specyficznymi przestępstwami i incydentami, takimi jak przemoc w rodzinie, przestępstwa seksualne i wykorzystywanie dzieci, a informacje na temat utrzymania porządku publicznego dostępne są dla wszystkich na każdej komendzie policji.

Każdy rewir policyjny w Irlandii Północnej posiada specjalnego policjanta ds. incydentów na tle nienawiści i kontaktów z mniejszościami (Hate Incident and Minority Liaison Officer HIMLO). Doradzają i wspierają oni ofiary przestępstw i incydentów na tle nienawiści. Są to przestępstwa popełniane ze względu na rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną czy przekonania religijne osób poszkodowanych. Jeśli zostaniesz ofiarą tego typu przestępstwa, istnieje szereg organizacji, które mogą ci udzielić różnego rodzaju pomocy. Lista tych organizacji znajduje się w użytecznych kontaktach zamieszczonych pod koniec niniejszego rozdziału.Co powinienem wiedzieć podróżując z Irlandii Północnej do Republiki Irlandii?

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej lub *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*, nie potrzebujesz wizy, aby odwiedzić Republikę Irlandii. Jeżeli nie jesteś obywatelem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wówczas możesz potrzebować wizę, aby pojechać do Republiki Irlandii. Wiza pozwalająca na wjazd do Zjednoczonego Królestwa nie uprawnia do podróżowania w Republice Irlandii. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas wjazdu do Republiki Irlandii samolotem, pociągiem lub samochodem z Irlandii Północnej, zostanie sprawdzony twój paszport i jeżeli nie będziesz miał ważnej wizy, możesz zostać zatrzymany przez irlandzkie służby imigracyjne. Notuje się nadal przypadki tego rodzaju.

Szersze oficjalne informacje na temat uzyskania wizy do Republiki Irlandii można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

www.foreignaffairs.gov.ie

Niezależnych porad udziela Irlandzka Rada Imigracyjna Irlandii oraz Centrum ds. Praw Imigrantów (zob. „Przydatne Kontakty").

Przydatne kontakty:

45/47 Donegall Street

Belfast

BT1 2BR

Northern Ireland

Tel.: +44-(0)28-90961122

Fax: +44-(0)28-90246706

www.caj.org.uk

Policja (Police Service of Northern Ireland)

Telefon 0845 600 8000

Police Headquarters

Brooklyn

65 Knock Road

Belfast

BT5 6LE

Ogólne informacje na temat policji, łącznie z listą lokalizacji wszystkich posterunków znaleźć można na stronie internetowej

www.psni.police.uk

Rada ds. Mniejszości Etnicznych Irlandii Północnej (Northern Ireland Council for Ethnic Minorities)

Ascot House, Third floor

24-31 Shaftesbury Square, Belfast

Telefon (028) 9023 8645Komisja ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej (Equality Commission for Northern Ireland)

Equality House, 7-9 Shaftesbury SquareBelfast BT2 7DP

Telefon (028) 9050 0600

www.equalityni.org

Komisja Praw Człowieka dla Irlandii Północnej (Northern Ireland Human Rights Commission)

Temple Court, 39 North Street

Belfast BT1 1NA

Telefon (028) 9024 3987

www.nihrc.org

 

Komisja Wymiaru Sprawiedliwości (Committee on the Administration of Justice - CAJ)

jest obowiązkowe i każdy kierowca powinien być ubezpieczony z imienia i nazwiska na konkretny samochód. – musisz posiadać aktualne prawo jazdy, ważne na pojazd, który prowadzisz. W normalnych przypadkach, do 70 roku życia możesz na terenie Irlandii Północnej używać prawa jazdy wydanego przez kraj Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tak długo jak zachowuje ono swą ważność. Jeżeli w momencie wygaśnięcia prawa jazdy jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej, wówczas będziesz musiał ubiegać się o wydanie prawa jazdy w Irlandii Północnej.

 

 

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 14:37
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk