Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Prawa człowieka i równouprawnienie
wtorek, 12 października 2010 18:35

Co to jest Ustawa o Prawach Człowieka?

Ustawa o Prawach Człowieka z 1998 roku przeniosła do prawa Zjednoczonego Królestwa wiele praw chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ustawa odnosi się do wszystkich osób przebywających w granicach Zjednoczonego Królestwa, niezależnie od tego czy są jego obywatelami. Jest to zgodne z artykułem 1 Konwencji, który stwierdza:

„Wysokie Strony Porozumienia powinny zabezpieczyć, określone w Części I tej konwencji, prawa i swobody wszystkich osób znajdujących się pod ich jurysdykcją."

Przyjęcie ustawy z 1998 roku oznacza, że w przypadku złamania twoich praw możesz dochodzić swych praw przed sądami Zjednoczonego Królestwa.

Jakie prawa przysługują mi w świetle Ustawy o Prawach Człowieka?

Zgodnie z Ustawą o Prawach Człowieka, przebywając na terenie Zjednoczonego Królestwa wszystkim przysługują następujące prawa:

prawo do ochrony życia

nikt nie może być poddany torturom oraz nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu i karaniu

nikt nie może być poddany niewolnictwu i nie można od nikogo wymagać wykonywania pracy przymusowej

każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego przesłuchania, które przeprowadza się w rozsądnym terminie przez, ustanowiony prawem, niezależny i bezstronny trybunał

nikogo nie można karać za czyny niezabronione w trakcie ich popełnienia

każdy ma prawo do ochrony własnej prywatności, życia rodzinnego, domu i korespondencji

każdy ma prawo do wolności przekonań, sumienia i wyznania

każdy ma prawo do wolności wyrażania swych opinii

każdy ma prawo do uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach i prawo do stowarzyszenia, włączając w to prawo do tworzenia i przyłączenia się do związków zawodowych działających na rzecz ochrony jego/jej interesów

mężczyźni i kobiety będące w określonym wieku mają prawo zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny, zgodnie z wymogami prawa ustalonego przez państwo wykonujące to prawo

wykonanie praw i wolności ustanowionych przez Europejską Konwencję powinno być wolne od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe i społeczne, związek z mniejszością narodową, status majątkowy, urodzenia czy inny

- nic co jest przedmiotem Konwencji nie może być interpretowane jako nadanie prawa jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobom do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub dokonywać jakichkolwiek czynności mających na celu niszczenie jakichkolwiek chronionych Konwencją praw i swobód lub mających na celu ograniczenie ich w stopniu większym niż przewiduje Konwencja

- dopuszczone w Konwencji wyjątki ograniczenia praw i swobód nie mogą zostać zastosowane w innych niż to dopuszczono przypadkach

- każdy jest uprawniony do pokojowego korzystania z posiadanej własności

- nikomu nie można odmówić prawa do edukacji

- prawo do tajnego głosowania w wolnych wyborach organizowanych w rozsądnych odstępach czasowych, w warunkach które zapewniać mają wolność wyrażenia opinii obywateli w wyborze władzy ustawodawczej

- zabrania się kary śmierci

Czy istnieją ograniczenia tych praw?

Niektóre z cytowanych praw mogą zostać ograniczone na potrzeby kontroli imigracyjnej, ale mówiąc ogólnie, niezależnie w jakiej formie, wszystkie one ciebie dotyczą, bez względu na twój status imigracyjny.

Co zrobić, gdy moje prawa zostały naruszone?

Jeśli jakiekolwiek władze publiczne złamią którekolwiek z praw chronionych Konwencją Europejską, możesz wnieść sprawę do sądu i np. zażądać odszkodowania. Możesz także skorzystać z praw Konwencji w trakcie podjęcia jakiejkolwiek sprawy sądowej, np. w wyrokowaniu ds. rodzinnych, sądy muszą przestrzegać prawa człowieka wszystkich stron postępowania.

Jak to już zostało wspomniane, masz prawo do ochrony przed dyskryminacją różnego rodzaju, włączając w to dyskryminację rasową, płciową czy ze względu na orientację seksualną. Prawo odnosi się do obszaru zatrudnienia oraz poszukiwania pracy a także w dostępie do dóbr, usług i udogodnień". Obejmuje to prywatne firmy, np. bary, agencje nieruchomości jak również usługi publiczne.

Przepisy odnoszące się do praw człowieka i dyskryminacji są dość skomplikowane i jeśli uważasz, ze padłeś ofiarą dyskryminacji, najlepiej zasięgnąć porady adwokata, specjalistycznej agencji lub jednej z organizacji wspomnianych poniżej.

Przydatne kontakty:

Komisja Praw Człowieka dla Irlandii Północnej (Northern Ireland Human Rights Commission)

Temple Court, 39 North Street

Belfast BT1 1NA

Telefon (028) 9024 3987

Email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komisja ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej (Equality Commission for Northern Ireland)

Equality House, 7-9 Shaftesbury Square

Belfast BT2 7DP

Telefon (028) 9050 0600

Email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 14:31
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk