Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Opieka zdrowotna
wtorek, 12 października 2010 17:59

Jak wygląda opieka zdrowotna w Irlandii Północnej?

Opieka zdrowotna należy do sektora usług publicznych w Irlandii Północnej i w większości przypadków zapewniana jest bezpłatnie przez Służbę Zdrowia i Opieki Społecznej i opłacana przez pieniądze podatników. Służba ta stanowi odpowiednik Narodowej Służby Zdrowia (NHS) działającej w Anglii, Szkocji i Walii. Istnieje prywatny sektor opieki zdrowotnej, natomiast większość obywateli korzysta z publicznej służby zdrowia.

 

Zdrowie i opieka społeczna są często mylone z *Agencją Ubezpieczeń Społecznych*, która zajmuje się podaniami o przyznanie *numeru ubezpieczenia społecznego* i przyznawaniem *zasiłków socjalnych*. Służba Zdrowia i Opieki Społecznej jest grupą agencji rządowych, które są zupełnie oddzielone od agencji ubezpieczeń społecznych i działają według innych zasad.

Do jakiej opieki zdrowotnej jestem upoważniony?

 

Leczenie w nagłych wypadkach

tego rodzaju opieka dostępna jest dla wszystkich bezpłatnie, niezależnie od obywatelstwa czy statusu imigracyjnego. WSZELKIE USŁUGI W SZPITALNYM ODDZIALE WYPADKOWYM SĄ BEZPŁATNE. Odnosi się to do wszystkich usług służby zdrowia w oddziale wypadkowym większego szpitala lub jego odpowiedniku w lokalnym szpitalu.

Rutynowe leczenie (przypadki nie-nagłe)

rutynowe leczenie dostępne jest bezpłatnie dla osób mieszkających w Irlandii Północnej. Niektóre osoby przebywające w Irlandii Północnej z wizytą (turyści czy goście z rodziny) mogą zostać poproszeni o opłacenie niektórych kosztów rutynowego leczenia (zob. „Do jakiej opieki zdrowotnej prawo mają osoby odwiedzające Irlandię Północną?" poniżej). Aby mieć pełen dostęp do bezpłatnego leczenia musisz mieszkać w Irlandii Północnej. Oznacza to, że musisz być osobą zamieszkującą Irlandię Północną („ordinarily resident"), definicja ta obejmuje: osoby poszukujące azylu, uchodźców, pracowników zagranicznych, przebywających członków rodziny, większość studentów (oprócz tych uczęszczających na krótkie kursy) i inne osoby osiedlone w Zjednoczonym Królestwie. Jeśli jesteś pracownikiem z jednego z krajów Unii Europejskiej, *Europejskiego Obszaru Gospodarczego* lub pracujesz w Irlandii Północnej na podstawie *pozwolenia o pracę* masz prawo do bezpłatnego rutynowego leczenia.

Dentyści, okuliści i leki

jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej obejmuje to usługi lekarza rodzinnego, usługi szpitalne i środowiskowe. Za inne usługi trzeba zwykle zapłacić. Są to na przykład:

Opieka dentystyczna

Opieka okulistyczna

Leki – wszystkie kosztują tyle samo – obecnie £6,85.

 

Niektóre osoby w szczególnych okolicznościach nie muszą płacić:

Osoby poniżej 16 roku życia lub w wieku 16, 17, 18 lat, jeśli nadal się uczą i osoby powyżej 60 lat

Kobiety ciężarne – jeśli jesteś kobietą w ciąży i po roku po urodzeniu dziecka

Osoby cierpiące na niektóre przypadłości – jeśli posiadasz zaświadczenie zwalniające z opłat

Osoby lub ich partnerzy pobierający niektóre *zasiłki socjalne*

 

 

W przypadku wątpliwości co do tego, czy jesteś uprawniony do otrzymywania bezpłatnych leków, zasięgnij porady.

Jeśli potrzebujesz opieki dentystycznej, upewnij się, czy stomatolog prowadzi prywatną praktykę, czy zapewnia usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia po stawkach rabatowych.

Czy obywatelom nowych krajów Unii Europejskiej (grup krajów A8 i A2) przysługuje prawo do takiej samej opieki zdrowotnej?

 

Tak, w przypadku obywateli nowych krajów Unii Europejskiej (grup krajów A8 i A2) przysługuje im takie samo prawo do opieki zdrowotnej, co reszcie obywateli Unii.

Ograniczenia dla tych obywateli dotyczą dostępu do niektórych *zasiłków socjalnych*, nie dotyczą natomiast służby zdrowia i opieki społecznej.

Czy opieka zdrowotna dla obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego opiera się na innych zasadach?

 

Obywatele spoza *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*, którzy mieszkają w Irlandii Północnej posiadają takie same uprawnienia do bezpłatnej opieki lekarskiej, co rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istnieją natomiast różnice w dostępie do służby zdrowia dla osób odwiedzających spoza tego obszaru (zobacz poniżej). Służba Zdrowia i Opieki Społecznej nie jest funduszem publicznym, dlatego też w dostępie do ich usług klauzula „bez prawa do korzystania z *funduszy publicznych*", wbijana do paszportu nie ma zastosowania, gdyż odnosi się ona do niektórych *zasiłków socjalnych*.

Do jakiej opieki zdrowotnej prawo mają osoby odwiedzające Irlandię Północną?

 

Leczenie w nagłych przypadkach jest bezpłatne dla wszystkich. Natomiast, jeśli podczas wizyty zajdzie potrzeba przeprowadzenia rutynowego leczenia (włączając leczenie przypadłości, które mogą ulec pogorszeniu) obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub obywatele krajów posiadających bilateralne porozumienia nie muszą za nie płacić.

Osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego odwiedzające Irlandię Północną mogą posłużyć się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zastąpiła formularz E111. Bilateralne umowy obejmują następujące kraje:

Anguilla, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Barbados, Białoruś, Bośnia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Normandzkie, Chorwacja, Falklandy/Malwiny, Gruzja, Gibraltar, Węgry, wyspa Man, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia, Mołdawia, Monserrat, Nowa Zelandia, Rosja, Wyspa św. Heleny, Tadżykistan, wyspy Turks i Caicos, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Jugosławia (tj. Serbia i Czarnogóra).

W przypadku, kiedy obywatel Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyjeżdża do Zjednoczonego Królestwa w celu bezpłatnego leczenia, musi posiadać skierowanie od lekarza z kraju rodzinnego i wypełniony formularz E112. Formularzem E128, który również upoważnia do bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą posługiwać się pracownicy w delegacji lub studenci przebywający na terenie Zjednoczonego Królestwa tymczasowo.

Jeśli znasz osobę, przebywającą w Zjednoczonym Królestwie tymczasowo, od której zażądano zapłaty za leczenie, a osoba ta nie jest w stanie pokryć tych kosztów, powinieneś zasięgnąć porady, gdyż mogą istnieć zwolnienia z opłat w szczególnych wypadkach.

Jeśli zamierza cię odwiedzić członek rodziny lub przyjaciel, który nie jest obywatelem kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju objętego specjalną umową niezbędne jest wykupienie przez nich ubezpieczenia medycznego.

Jak mogę zarejestrować się w systemie opieki zdrowotnej?

 

W celu otrzymania opieki zdrowotnej musisz najpierw zarejestrować się u lekarza ogólnego (lekarza rodzinnego - GP) (z wyjątkiem nagłych wypadków). Rejestrujesz się w praktyce lekarskiej (nazywanej też Ośrodkiem/Centrum Zdrowia lub przychodnią lekarską), a niekoniecznie u konkretnego lekarza.

Podczas pierwszej rejestracji musisz wypełnić formularz HS22X, który pobrać możesz w dowolnej przychodni lub w Centralnej Agencji Usług (CSA), publicznej instytucji, pod którą podlegają lekarze. Centralna Agencja Usług posiada na swojej stronie internetowej http://www.centralservicesagency.com/display/translations formularze podania w języku angielskim, portugalskim, polskim, łotewskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim, irlandzkim, bułgarskim, rumuńskim itp.

Kiedy zostaniesz zaakceptowany przez danego lekarza podpisze on twój formularz i odeśle do Centralnej Agencji Usług po czym otrzymasz swoją kartę medyczną. Możesz użyć tej karty przy rejestracji u dentysty lub rejestracji u innego lekarza w razie przeprowadzki.

Listę lekarzy możesz otrzymać w Centralnej Agencji Usług lub w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich.

Rejestracja u lekarza ogólnego jest niezmiernie ważna, gdyż stanowi on pierwszy punkt kontaktu z innymi usługami służby zdrowia i opieki społecznej. Możesz zadecydować lekarza jakiej płci wybrać.

Co mam zrobić, jeśli nie mogę się zarejestrować lub jeśli usunięty zostanę z listy pacjentów?

 

Jeśli przychodnia lekarska odmówi rejestracji, najlepiej zasięgnij porady. Jeśli dana placówka zdrowia twierdzi, że ich listy pacjentów są pełne i że nie przyjmuje dodatkowych pacjentów, możesz sprawdzić czy te informacje są prawdziwe w Centralnej Agencji Usług.

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję z powodu przepełnienia list pacjentów lub z innego powodu dany ośrodek zdrowia ma obowiązek podać powody odmowy na piśmie w przeciągu 14 dni. Odmowa musi mieć uzasadnioną przyczynę, np. to, że nie mieszkasz na obszarze objętym usługami danej przychodni. Nie możesz otrzymać odmownej decyzji, ponieważ jesteś imigrantem lub członkiem mniejszości etnicznej, z powodu wieku, wyznawanej religii, płci, grupy społecznej, stanu cywilnego, światopoglądu politycznego, orientacji seksualnej, wyglądu, niepełnosprawności, choroby, czy ze względu na posiadanie potomstwa lub innych osób pod opieką. Jeśli masz podstawy sądzić, że nie przyjęto cię na listę pacjentów z wyżej wymienionych powodów, powinieneś zasięgnąć porady.

Jeśli nie możesz znaleźć przychodni, która przyjęłaby ciebie, wyślij formularz HS22X bezpośrednio do Centralnej Agencji Usług, która przydzieli tobie miejsce na jednej z list pacjentów.

Na jak długi czas mogę się zarejestrować?

 

Podczas rejestracji zapytany zostaniesz jak długo planujesz pozostać w Irlandii Północnej. Jeśli przebywasz tu tylko tymczasowo i posiadasz już bilet na powrót do kraju, możesz wtedy podać datę. W przeciwnym wypadku lepiej nie podawać daty, bo może się stać tak, że po tym okresie bez uprzedzenia usunięty zostaniesz z listy pacjentów. Najlepiej powiedzieć, że zamierzasz mieszkać w Irlandii Północnej na stałe. Jeśli później zadecydujesz wyjechać stąd na dobre, możesz powiadomić o tym swoją przychodnię, która usunie cię ze swojej listy pacjentów.

Jakie usługi w nagłych wypadkach zapewnia przychodnia lekarska?

 

Wszystkie przychodnie lekarskie zapewniają pomoc w nagłych wypadkach, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w jednej z nich. Przychodnie posiadają też numery kontaktowe do lekarzy dyżurnych i powinieneś zdobyć ten numer w twojej przychodni.

W nagłych przypadkach powinieneś zgłosić się do szpitala na pogotowie (Oddział A&E). Pomoc w nagłych wypadkach jest bezpłatna dla każdego. Po pogotowie dzwoń pod numer 999 lub 112 (po angielsku).

Z jakich innych usług służby zdrowia mogę skorzystać?

 

Istnieje szereg usług medycznych dostępnych bez skierowania.

Poradę na temat antykoncepcji uzyskać można u lekarza rodzinnego lub w jednym z Ośrodków Planowania Rodziny. Dane kontaktowe ośrodka w twoim rejonie otrzymasz telefonując na infolinię Stowarzyszenia Planowania Rodziny/ Edukacji Seksualnej (po angielsku) (028) 9032 5488. Usługi Ośrodków Planowania Rodziny są bezpłatne i całkowicie poufne. Jeśli zaraziłeś się chorobą przenoszoną drogą płciową możesz zasięgnąć porady lekarza rodzinnego lub udać się do jednej z publicznych klinik (nazwanych GUM Genito Urinary Medicine), które są bezpłatne i gwarantują całkowitą anonimowość. Kliniki te mieszczą się w czterech szpitalach:

 

Royal Victoria Hospital, Belfast Tel. (028) 9089 4777


Altnagelvin Hospital, Derry/ Londonderry Tel. (028) 7161 1269

Coleraine Hospital, Coleraine Tel. (028) 7035 0080

Daisy Hill Hospital, Newry Tel. (028) 3083 5050

Obsługa telefoniczna jest dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Przydatne kontakty:

Centralna Agencja Usług (Central Services Agency (CSA)

 

 

2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ

Telefon (028) 9053 5521 (Primary Care Manager)

Strona internetowa http:// www.centralservicesagency.com

Komisja ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej (Equality Commission for Northern Ireland)

 

Equality House, 7-9 Shaftesbury Square

Belfast BT2 7DP

Telefon (028) 9050 0600

Oddział Regionalny Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Regional Office)

 

Telefon (028) 9023 1120, zapytaj o lokalny oddział Poradni lub odwiedź stronę internetową www.citizensadvice.co.uk

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 14:31
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk