Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Mieszkanie w Irlandii Północnej
poniedziałek, 11 października 2010 18:33

Jak znaleźć zakwaterowanie w Irlandii Północnej?

Możesz wynajmować od osoby prywatnej – czasem nazywane jest to prywatnym wynajmem. Właściciel mieszkania nazywany jest „landlord” a osoba wynajmująca to „tenant”. Czasem właściciel mieszkania korzysta z pośrednictwa osoby fizycznej lub firmy, ich nazywa się agentami. Mieszkania do wynajęcia możesz znaleźć w ogłoszeniach

lokalnych gazet pod hasłem „To Let” (do wynajęcia). Możesz także sprawdzić ogłoszenia wystawiane czasem w oknach sklepów a także oferty agencji wynajmu nieruchomości. Istnieje także możliwość wynajmu mieszkania od agencji rządowej – *Urzędu Mieszkaniowego* (Northern Ireland Housing Executive (NIHE) lub Stowarzyszenia ds. Mieszkaniowych (Housing Association), jakkolwiek istnieją szczegółowe wytyczne, kto może otrzymać taki rodzaj kwaterunku.

 

Zanim podpiszesz kontrakt na wynajęcie mieszkania, powinieneś wziąć pod uwagę czy mieszkanie i okolica, w której jest położone spełniają pewne kryteria, np.:

Odległość mieszkania od twojego miejsca pracy.

Dostęp do transportu publicznego w okolicach mieszkania.

Lokalizacja sklepów i innych udogodnień.

Bezpieczeństwo osobiste.

 

Masz prawo zamieszkać w dowolnym miejscu, ale jak to bywa, pewne okolice będą bezpieczniejsze od innych. W razie wątpliwości poproś o poradę agencję pośrednictwa, których listę zamieszczono pod koniec tego rozdziału.

Większość zasad i standardów zawartych w tym rozdziale odnosi się do umów o wynajem. W pewnych sytuacjach twój status osoby wynajmującej będzie jednak określany w inny sposób. Ma to zastosowanie, gdy: w ramach umowy o pracę, zakwaterowanie jest zapewnione przez twojego pracodawcę lub agencję zatrudnienia, lub gdy właściciel mieszkania (landlord) mieszka razem z tobą, lub gdy twoje nazwisko nie figuruje w umowie wynajmu, lub gdy właściciel mieszkania ma wolny dostęp do wszelkich części mieszkania w celu zapewnienia usług takich jak sprzątanie albo w celu dokwaterowania do mieszkania innych osób bez konieczności uzyskania twojej zgody. W każdym z powyższych przypadków, osoba wynajmująca nazywana jest licencjobiorcą (licensee) i nie posiada takiej opieki prawnej jaką posiada „tenant”. Jeśli masz problemy ze swoim zakwaterowaniem, zasięgnij porady w agencjach, których lista znajduje się poniżej.

Czy istnieją jakieś zasady dotyczące mieszkania pod wynajem?

Standardy w sektorze wynajmu prywatnego mogą się różnić. Aktualnie jedynym wymogiem wobec niektórych prywatnie wynajmowanych starszych domów jest ich dobry stan i rady gminy mogą wymagać od właściciela, aby upewnił się, iż

zakwaterowanie jest w dobrym stanie. Jednakże w przypadku wszystkich rodzajów zakwaterowania, jeśli ich zły stan stwarza zagrożenie dla zdrowia, lokalne władze gminy również mogą zażądać od właściciela usunięcia przyczyny tego stanu rzeczy. Może to dotyczyć: przeciekającej toalety, cieknącego dachu lub poważnego zawilgocenia.

Wszystkie rodzaje zakwaterowania muszą:

posiadać stabilną strukturę i nie mogą mieć poważnego uszkodzenia,

być wolne od szkodliwej dla zdrowia wilgoci,

posiadać odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie, wentylację oraz dopływ bieżącej wody; posiadać udogodnienia do przygotowywania posiłków, w tym: zlew z ciepłą i zimną wodą, mieć odpowiednio dostępną toaletę, wannę lub prysznic oraz umywalkę do mycia rąk z ciepłą i zimną wodą,

mieć odpowiedni system odprowadzania nieczystości.

Czy istnieją różne rodzaje prywatnego wynajmu?

Sektor wynajmu dotyczy różnego rodzaju zakwaterowania, w tym samodzielnie stojących domów oraz mieszkań. Jeden z najbardziej popularnych wśród pracowników zagranicznych typów zakwaterowania to tzw. domy wielokrotnego wynajmu (Houses in Multiple Occupation - HMO). Oznacza to dom zamieszkiwany przez osoby, które nie są członkami jednej rodziny i które mając do dyspozycji własną sypialnię, dzielą tą samą kuchnię i łazienkę. Domy takie muszą oprócz powyżej wymienionych standardów spełniać inne kryteria:

nie mogą być przeludnione,

muszą mieć odpowiednie udogodnienia w kuchni, pozostające w proporcji do osób wynajmujących,

muszą posiadać odpowiednią liczbę toalet, wanien, pryszniców i umywalek, proporcjonalnie do osób wynajmujących,

muszą posiadać odpowiednie udogodnienia przeciwpożarowe.

 

Urząd Mieszkaniowy może powziąć środki prawne w celu egzekwowania tych wymogów. W niektórych obszarach właściciel będzie potrzebował odpowiedniej licencji na wynajmowanie na zasadach domu wielokrotnego wynajmu. Możesz dowiedzieć się w Urzędzie Mieszkaniowym o jakie obszary chodzi.

Jakie są prawa osoby wynajmującej mieszkanie prywatne?

Wynajem zakwaterowania rozpoczęty przed dniem 1 kwietnia 2007 roku nie wymaga pisemnej umowy najmu, z wyjątkiem najmu na czas określony o długości ponad rok i jeden dzień. Możesz zostać poproszony o podpisanie dokumentu, który określi szczegóły umowy, którą zawarłeś z właścicielem mieszkania. Jest to umowa najmu (tenancy agreement). Niezależnie od tego, czy jest ona pisemna czy ustna, jeśli nie jesteś czegoś pewien, powinieneś poprosić o poradę. Oprócz praw opisanych w umowie wynajmu, każda osoba wynajmująca posiada także pewne ogólne prawa podstawowe:

Prawo do posiadania książeczki wynajmu (rent book)

– wszystkie osoby wynajmujące są do niej uprawnieni. Zawiera ona nazwisko, adres i numer telefoniczny twojego „landlorda” i/lub osoby działającej w jego imieniu (np. agencji wynajmu), wysokość czynszu (rent) oraz ewentualnie innych płatności, wysokość oraz cele pobranego depozytu oraz warunki jego odzyskania, długość wynajmu oraz podział odpowiedzialności za naprawy.

Prawo zakazujące zakłócania wynajmu i/lub bezprawnej eksmisji

– zakłócenie wynajmu ma miejsce, gdy osoba stara się zapobiec realizacji przysługujących tobie praw wynajmującego, np. poprzez wstrzymanie dostawy prądu, powzięcie aktów przemocy, zastraszenia lub bezprawnego wtargnięcia. Twój „landlord” lub jego agent nie jest uprawniony do samowolnego wejścia na teren mieszkania za wyjątkiem, gdy przewiduje to umowa wynajmu lub w przypadku, gdy się na to zgodzisz. Inaczej jest w nagłych przypadkach – np. gdy właściciel musi wejść do mieszkania w celu przeprowadzenia pilnych napraw. Jeśli uważasz, że w twoim przypadku dochodzi do zakłócania wynajmu lub prób wyrzucenia ciebie z mieszkania w trakcie trwania umowy wynajmu, skontaktuj się z Działem Zdrowia Środowiskowego (Environmental Health Department) lub władzami regionalnymi.

Prawo do wypowiedzenia

– właściciel mieszkania może wypowiedzieć tobie umowę wynajmu pod warunkiem przedstawienia wypowiedzenia na piśmie – co najmniej na 4 tygodnie przed rozwiązaniem umowy. Po upłynięciu 28 dni, właściciel mieszkania musi uzyskać od sądu nakaz eksmisji.

Prawo do wyczerpania obowiązujących procedur eksmisji

– w celu twojej eksmisji, właściciel mieszkania musi uzyskać od sądu zgodę na usunięcie ciebie z mieszkania. Jakakolwiek próba wyrzucenia ciebie bez zgody sądu jest nielegalna i jeśli dojdzie do takich prób powinieneś skontaktować się z Działem Zdrowia Środowiskowego w urzędzie regionalnym .

Prawo ubiegania się o zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

– jeśli pracujesz i jesteś zarejestrowany w *Home Office* w *Programie Rejestracji Pracowników* lub jeżeli pracujesz i nie podlegasz obowiązkowi rejestracji w ramach *Programu Rejestracji Pracowników*, możesz ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy, który pomoże tobie w opłaceniu twojego czynszu i opłat za mieszkanie. To czy dostaniesz pomoc zależy od twojego dochodu. Jeśli straciłeś pracę, to możesz uzyskać niektóre zasiłki socjalne. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w rozdziale „Zasiłki socjalne”.

 

W przypadku wynajmu zakwaterowania rozpoczętego w dniu 1 kwietnia 2007 roku lub później, najemca posiada dodatkowe prawa:

Prawo do określenia warunków najmu – w formie pisemnej, niezależnie od umowy najmu, przedstawione w przeciągu 28 dni od rozpoczęcia okresu najmu. Taka umowa pisemna musi zawierać dane kontaktowe właściciela mieszkania lub osoby działającej w jego imieniu, określać okres wynajmu, wysokość czynszu (rent) oraz innych płatności, wysokość oraz cele pobranego depozytu oraz listę mebli i wyposażenia mieszkania będącego przedmiotem najmu.

Prawo do wymagania od właściciela mieszkania wykonywania określonych napraw – w przypadku, gdy umowa najmu nie istnieje lub nie określa, kto jest odpowiedzialny za naprawy, prawo stanowi o tym, jakie naprawy mają być dokonywane przed właściciela mieszkania, a jakie przez najemców.

Prawo do najmu na okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku, gdy umowa najmu nie istnieje lub nie został w niej określony okres najmu.

Jakie są zasady płacenia za mieszkanie?

Twoja książeczka wynajmu powinna zawierać szczegóły wysokości czynszu, który powinieneś zapłacić a także szczegóły innych opłat, np. opłat gminnych czy ogrzewania oraz termin ich opłacenia. Powinna także zawierać wysokość depozytu oraz warunki jego odzyskania / warunki zatrzymania przez właściciela mieszkania.

Czynsz (rent)

– jeśli wynajmujesz na czas określony (np. na rok), czynsz nie będzie się w tym czasie zmieniał. Po upłynięciu kontraktu, wynajem przechodzi na okres nieokreślony i wtedy właściciel mieszkania może podwyższyć twój czynsz.

Depozyt

– większość właścicieli wymaga zapłacenia depozytu. Służy on jako gwarancja bezpieczeństwa na wypadek zniszczenia nieruchomości, kradzieży lub niezapłacenia czynszu. Powinieneś wiedzieć ile wynosi depozyt, czemu służy i w jakich wypadkach właściciel mieszkania może go zatrzymać.

Czynsz płacony z góry

– możesz być poproszony o płacenie czynszu jeden miesiąc z wyprzedzeniem.

Opłaty za transakcje wynajmu/ przekazanie kluczy do mieszkania

– właściciel mieszkania lub agencja wynajmu może poprosić ciebie o dokonanie opłaty w zamian za dokonanie transakcji wynajmu lub też w zamian za przekazanie kluczy do mieszkania. Może się zdarzyć, że nie będziesz prawnie zobowiązany do uiszczenia tych opłat. Zanim przekażesz te pieniądze spróbuj zasięgnąć porady w agencjach, których listę znajdziesz pod koniec rozdziału.

Osoby poświadczające

– twój właściciel mieszkania może poprosić ciebie o znalezienie osoby poświadczającej za ciebie. Jest to osoba, które gwarantować będzie zapłatę czynszu w przypadku nieuiszczenia go przez ciebie. Właściciel może skorzystać z gwarancji tej osoby także w przypadku zniszczenia nieruchomości lub straty przedmiotów należących do niego. Zazwyczaj, osoba poświadczająca zostanie poproszona o podpisanie dokumentu stwierdzającego zobowiązanie do udzielenia takich gwarancji. Jeśli nie znasz nikogo, kto mógłby poświadczyć za ciebie, zapytaj się właściciela, czy możliwe jest zawarcie innego rodzaju kontraktu.

Kiedy wygasa moja umowa najmu?

Jeśli zawarłeś umowę najmu na czas określony, np. na okres jednego roku, umowa powinna zawierać początek i koniec kontraktu. Jeżeli twój najem rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2007 lub później i nie została podana data jego zakończenia, najem będzie trwał przez ustalony okres 6 miesięcy, po czym staniesz się lokatorem okresowym, a okres twojego najmu będzie przedłużany co miesiąc lub co tydzień.

Czy mogę opuścić mieszkanie przed końcem umowy?

Jeśli chciałbyś opuścić mieszkanie przed wygaśnięciem umowy, jesteś zobowiązany do złożenia landlordowi wypowiedzi na przynajmniej 4 tygodnie

przed wyprowadzką. (Inne rozwiązania mogą być przewidziane w konkretnych umowach wynajmu.) W tych okolicznościach, właściciel może zażądać od ciebie zapłaty całej sumy należnej za okres wynajmu przewidziany w umowie, pomimo że ty opuścisz już to mieszkanie.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie do spółki z innymi osobami, i twoi współlokatorzy zdecydują się na zakończenie umowy, możesz razem z pozostającymi w mieszkaniu osobami zostać obciążony zapłatą całości czynszu.

Czy właściciel zakwaterowania może zażądać opuszczenia przeze mnie mieszkania przed wygaśnięciem umowy?

W przypadku umowy wynajmu na czas określony, np. na okres roku, właściciel nie powinien dać tobie wypowiedzenia, chyba, że doszło do złamania warunków umowy, np. poprzez nieuiszczenie czynszu lub dokonania zniszczeń nieruchomości. Wypowiedzenie Najmu (The Notice to Quit) musi być pisemne i musi dawać tobie co najmniej 28 dni na opuszczenie zakwaterowania.

Jak wynająć mieszkanie od Urzędu Mieszkaniowego lub Stowarzyszenia ds. Mieszkaniowych?

 

Jeśli zarejestrowałeś się w *Home Office* lub nie masz obowiązku rejestracji (np. jesteś samozatrudniony lub byłeś juz zarejestrowany przez rok nieprzerwanego zatrudnienia) możesz starać się o mieszkanie od *Urzędu Mieszkaniowego* lub Stowarzyszenia ds. Mieszkaniowych. Jest to opcja mieszkania socjalnego. Urząd Mieszkaniowy zarządza także systemem zasiłków mieszkaniowych, który stanowi pomoc finansową w postaci dopłat do czynszu dla osób o niskich dochodach. Urząd Mieszkaniowy jest sponsorowany przez rząd. Stowarzyszenia ds. Mieszkaniowych to organizacja niekomercyjna, zarządzana przez komitet wolontariuszy. Większość tych stowarzyszeń jest zarejestrowanych w rządowym Ministerstwie Rozwoju Społecznego. Wynajmowanie mieszkania socjalnego jest na ogół tańsze od wynajmu prywatnego.

Jeśli chciałbyś ubiegać się o przyznanie ci mieszkania socjalnego, musisz wypełnić stosowną aplikację (Housing Application Form), która jest dostępna w lokalnych oddziałach i biurach Urzędu Mieszkaniowego lub Stowarzyszenia ds. Mieszkaniowych. Listę biur Urzędu Mieszkaniowego znajdziesz na stronie www.nihe.gov.uk.

Jeśli zarejestrowałeś się w Home Office, ale stracisz pracę zanim otrzymasz mieszkanie do wynajmu, będziesz potrzebował porady. Być może będziesz nadal uprawniony do otrzymania lokum od Urzędu Mieszkaniowego lub Stowarzyszenia ds. Mieszkaniowych. W innym przypadku, pracownik pomocy społecznej pracujący w twoim lokalnym Funduszu Zdrowia i Opieki Społecznej (Health and Social Care Trust) może pomóc ci znaleźć mieszkanie lub udzieli pomocy w uiszczeniu czynszu. Powinieneś także zasięgnąć porady, jeśli nie zarejestrowałeś się w Home Office lub w dalszym ciągu poszukujesz pracy.

Co zrobić, jeśli zostanę bezdomnym?

Jesteś bezdomnym, gdy utracisz miejsce zamieszkania. Nie oznacza to tylko braku dachu nad głową. Może to także wynikać z pozostawania w lokum, które z pewnych powodów nie nadaje się do zamieszkania, np. jest w stanie ruiny, jest poważnie przeludnione lub za drogie. Możesz także znaleźć się w sytuacji bezdomnego, jeśli twój landlord zażąda opuszczenia przez ciebie mieszkania w ciągu 28 dni.

Jeśli jesteś bezdomny, musisz udać się do najbliższego biura Urzędu Mieszkaniowego lub Ośrodka Pomocy Bezdomnym (Homeless Advice Centre) w Belfaście, które także jest częścią Urzędu Mieszkaniowego. Urzędnik przeprowadzi następnie dochodzenie, aby ocenić czy zostałeś bezdomnym nie ze swojej winy i czy należy ci się pomoc, ewentualnie pomoc w pierwszej kolejności. Pomoc w pierwszej kolejności może zostać udzielona, jeśli:

jesteś w ciąży

masz na utrzymaniu dziecko, które na co dzień mieszka z tobą (w wieku poniżej 16 lat lub do 19 roku życia, jeśli w dalszym ciągu uczy się w systemie dziennym)

jesteś w sytuacji zagrożenia z powodu twojej kondycji psychicznej lub fizycznej

masz 16 – 21 lat i istnieje niebezpieczeństwo wyzysku finansowego lub seksualnego

pozostałeś bezdomnym w wyniku nagłego wypadku, np. pożaru, powodzi lub innej katastrofy

doświadczyłeś przemocy lub znajdujesz się w sytuacji zagrożenia przemocą

 

Jeśli zgodnie z zasadami kwalifikujesz się otrzymania pomocy i nie zostałeś bezdomnym z własnej woli oraz należy ci się pomoc w pierwszej kolejności, Urząd Mieszkaniowy ma obowiązek zapewnić tobie czasowe zakwaterowanie zastępcze zanim znajdzie dla ciebie odpowiednie lokum na stałe. W każdym przypadku, otrzymasz od nich poradę w kwestii znalezienia mieszkania w sektorze wynajmu prywatnego oraz o ubieganiu się o zasiłek mieszkaniowy.

Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia, np. ze względu na chorobę lub masz ze sobą dzieci, Urząd ma obowiązek zapewnić tobie mieszkanie zastępcze do czasu, gdy sprawdzone zostanie czy zostałeś zarejestrowany w *Home Office*.

Jeśli masz obowiązek zarejestrowania się w Home Office a jeszcze tego nie zrobiłeś, urzędnik Urzędu Mieszkaniowego może zdecydować, że nie należy ci się od nich pomoc, poza pomocą udzielenia porady dotyczącej gdzie szukać mieszkania. W takim przypadku, powinieneś zasięgnąć porady w Urzędzie ds. Praw Mieszkaniowych (Housing Rights Service) lub Centrum Prawnym (Law Centre (NI). Powinieneś także starać się o poradę jeśli zostałeś bezdomnym i straciłeś swą pracę, nie pracowałeś lub nie jesteś zdolny do pracy.

Powinieneś również skontaktować się z pracownikiem pomocy społecznej w twoim Funduszu Zdrowia i Opieki Społecznej i zapytać o pomoc w znalezieniu mieszkania lub opłaceniu czynszu.

Przydatne kontakty:

Urząd Mieszkaniowy (Northern Ireland Housing Executive (NIHE) 

Biuro Główne, The Housing Centre

2 Adelaide Street, Belfast BT1

Telefon (028) 9024 0588

Urząd ds. Praw Mieszkaniowych (Housing Rights Service)

Middleton Buildings, Fourth Floor

10-12 High Street, Belfast BT1 2BA

Telefon (028) 9024 5640

Użyteczne informacje można również znaleźć na stronie www.housingadviceni.org prowadzonej przez Urząd ds. Praw Mieszkaniowych oraz Schroniska.

Biuro Porad Obywatelskich Oddział Regionalny (Citizens Advice Regional Office)

Telefon (028) 9023 1120, zapytaj o lokalny oddział Poradni lub sprawdź stronę internetową

www.citizensadvice.co.uk

Organizacja ‘Porada dla Irlandii Północnej’ (Advice NI)

 

Zadzwoń pod numer telefonu (028) 9064 5919 a zostaniesz skierowany do najbliższego tobie biura. Zobacz także stronę internetową www.adviceni.net.

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 20:27
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk