Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Zasiłki socjalne
poniedziałek, 11 października 2010 18:03

Gdzie mogę się zwrócić o pomoc, jeśli nie mam wystarczających środków na utrzymanie?

Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej, może przysługiwać ci pomoc od państwa w postaci *zasiłków socjalnych*. Jeśli nie będziesz w stanie otrzymać żadnych zasiłków, można zwrócić się do Opieki Społecznej, która czasem może pomóc w nagłych wypadkach.

Nawet jeśli nie jesteś obywatelem jednego z wymienionych krajów a potrzebujesz pomocy, zawsze powinieneś zasięgnąć porady (niezależnie od twojego obywatelstwa) jako, że możesz posiadać inne prawa nie ujęte w tym przewodniku.

 

Jaka instytucja odpowiedzialna jest za zasiłki socjalne?

 

W Irlandii Północnej *Agencja Ubezpieczeń Społecznych* odpowiedzialna jest za działanie systemu ubezpieczeń społecznych. Do agencji tej składasz podanie o przyznanie *numeru ubezpieczenia społecznego* i inne podania o zasiłki socjalne. W przypadku staranie się o jakikolwiek zasiłek pracownik tej agencji rozpatrzy twoje podanie i podejmie decyzję. Podania o dopłaty z tytułu Tax Credits i zasiłek rodzinny są rozpatrywane przez inną instytucję – *Urząd Podatkowo-Skarbowy*.

Jak otrzymać mogę numer ubezpieczenia społecznego?

 

Przy staraniu się o *zasiłki socjalne* niezbędne jest okazanie numeru ubezpieczenia społecznego. Jeśli uprzednio mieszkałeś lub pracowałeś w Irlandii Północnej, oznacza to, że będziesz musiał okazać w Agencji Ubezpieczeń Społecznych swój numer ubezpieczenia społecznego. Będziesz musiał również udowodnić, że ten numer należy do ciebie. Jeśli nie pamiętasz swojego numeru, niezbędne będzie podanie innych informacji, które umożliwią agencji odnalezienie tego numeru.

Numer ubezpieczenia społecznego jest wymagany zarówno dla celów zatrudnienia, jak i ubiegania się o zasiłki socjalne. Musisz złożyć podanie o ten numer, jeśli zamierzasz pracować w Zjednoczonym Królestwie, w przeciwnym wypadku twoje składki płacone z tytułu podatku nie będą zarejestrowane. Nie musisz być zatrudniony żeby otrzymać numer ubezpieczenia społecznego, wystarczy, że poszukujesz zatrudnienia. Jeśli starasz się o zasiłek socjalny lub dopłaty z tytułu Tax Credits przyznawane przez Urząd Podatkowo-Skarbowy, będziesz potrzebować numeru ubezpieczenia społecznego, który nadawany jest przez specjalny wydział Agencji Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przyjechałeś do Irlandii Północnej po raz pierwszy, po przyjeździe będziesz musiał złożyć podanie o numer ubezpieczenia społecznego. Informacji na temat jak się o niego ubiegać udzielić może tobie Agencja Ubezpieczeń Społecznych lub twój pracodawca.

Starając się o o przyznanie *numeru ubezpieczenia społecznego* niezbędne będzie okazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających twoją tożsamość.

Jakie okazać dokumenty, aby potwierdzić moją tożsamość?

 

Dokumentami potwierdzającymi tożsamość mogą być:

Akt urodzenia lub akt ślubu

Paszport lub dowód osobisty wydany w jednym z krajów członkowskich *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*

List od adwokata, doradcy lub oficjalnego przedstawiciela jakiejś organizacji

Lista akceptowanych dokumentów zawarta jest w dostępnej w Agencji Ubezpieczeń Społecznych ulotce ISSP pt. „Jak udokumentować własną tożsamość dla celów ubezpieczeń społecznych”.

Czy ubiegając się o przyznanie numeru Ubezpieczenia Społecznego będę miał rozmowę kwalifikacyjną?

 

 

Zostaniesz przesłuchany w Agencji Ubezpieczeń Społecznych przez urzędnika z wydziału przyznawania numerów ubezpieczeń społecznych, który ustali czy można ci wydać numer ubezpieczenia społecznego. Ważne jest, abyś rozumiał zadawane pytania i jasno na nie odpowiadał. Jeśli masz problemy z językiem angielskim, powinieneś bez wahania poprosić urzędnika Agencji Ubezpieczeń Społecznych o zapewnienie tłumacza.

Warto zauważyć, że jeśli nie spełniasz wymogów niezbędnych do przyznania numeru ubezpieczenia społecznego możesz nie być uprawniony do otrzymywania *zasiłków socjalnych*. Ta zasada dotyczy nie tylko ciebie, ale również innych osób, dla których starasz się o zasiłki, z wyjątkiem dzieci i osób niepełnoletnich.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby otrzymywać zasiłki socjalne?

 

Zasiłki socjalne będą ci wypłacone tylko w wypadku, gdy spełniasz określone warunki do otrzymywania danego zasiłku i przejdziesz pomyślnie przez test rezydencji lub pobytu. Warunki, które musisz spełnić zależą od rodzaju zasiłku, o jaki się starasz. Istnieją różne rodzaje zasiłków:

Zasiłki zależne od warunków finansowych, w które wlicza się: zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support), zasiłek dla osób poszukujących pracy, zależny od dochodów (income-based Jobseeker’s allowance), państwowy zasiłek emerytalny (State Pension credit) i zasiłek mieszkaniowy (Housing benefit). Zasiłki te określane są jako zależne od dochodów, co oznacza, że decyzja o przyznaniu zasiłku może być uzależniona od posiadanych dochodów lub oszczędności.

Zasiłki niezależne od warunków finansowych to te, które wypłacane są, np. w przypadku choroby, ciąży, bezrobocia, żałoby lub podeszłego wieku. Wypłacone zostaną tylko wówczas, jeśli ty (lub twój małżonek lub partner w przypadku zasiłku pogrzebowego) opłaciliście wystarczają wysokość składek *ubezpieczenia społecznego* w Zjednoczonym Królestwie lub innym kraju członkowskim *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*.

Specjalne zasiłki niezależne od składek, takie jak dodatek dla niepełnosprawnych w podeszłym wieku (Attendance Allowance), zasiłek inwalidzki (Disability Living Allownce) i zasiłek dla opiekunów (Carer’s Allowance).

l Dopłaty z tytułu posiadania dzieci (Child Tax Credits), dopłaty z tytuły niskich zarobków (Working Tax Credit) oraz zasiłek rodzinny (Child Benefit), które wypłacane są przez *Urząd Podatkowo-Skarbowy*.

Gdzie mogę otrzymać pomoc?

 

 

Niezależnie od tego, o jaki rodzaj zasiłku się starasz, w przypadku decyzji odmownej powinieneś zawsze zasięgnąć porady. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji wydanej przez *Agencję Ubezpieczeń Społecznych* lub *Urząd Podatkowo-Skarbowy* masz prawo odwołać się od niej do niezależnego organu.

Jeśli masz problemy z językiem angielskim warto skontaktować się z lokalnym tłumaczem, w chwili obecnej nie jest to problem, ponieważ jest wiele firm świadczących tego typu usługi. My polecamy jedną z nich www.interbook.org.uk . Ważne jest, abyś rozumiał zadawane pytania i jasno na nie odpowiadał.

Jakie warunki muszę spełniać, kiedy staram się o wsparcie finansowe przy niskich dochodach, zasiłek dla osób poszukujących pracy (zależny od dochodów), państwowy zasiłek emerytalny lub zasiłek mieszkaniowy?

 

Aby kwalifikować się do otrzymywania jednego z tych zasiłków, musisz udowodnić, że na stałe przebywasz w Irlandii Północnej i że masz prawo pobytu we *Wspólnym Obszarze Podróżowania*, na który składa się Zjednoczone Królestwo (włączając Irlandię Północną), Republika Irlandii, Wyspa Man oraz Wyspy Normandzkie.

Będziesz musiał również udowodnić, że masz prawo pobytu we *Wspólnym Obszarze Podróżowania*, jeśli starasz się o dopłaty z tytułu posiadania dzieci (Child Tax Credits) oraz zasiłek rodzinny (Child Benefit), które wypłacane są przez *Urząd Podatkowo-Skarbowy*.

Dopłaty z tytułu posiadania dzieci oraz zasiłek rodzinny zwykle stanowią zasiłki wypłacane na dzieci, które mieszkają z rodzicami w Irlandii Północnej. Jednak możesz się również o nie ubiegać dla dzieci, które mieszkają w innym Państwie Członkowskim EWG, pod warunkiem, iż pracujesz i albo jesteś zarejestrowany w ramach Programu Rejestracji Pracowników, albo byłeś zarejestrowany przez ciągły okres 12 miesięcy.

Co stanie się, jeśli stracę pracę?

 

Jeśli stracisz pracę podczas pierwszych 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia, nie będziesz już traktowany jako osoba posiadająca prawo pobytu i nie będziesz mógł otrzymywać tych zasiłków. W takim wypadku, niezwłocznie powinieneś zasięgnąć porady. Natomiast, jeśli stracisz pracę z powodu choroby lub ciąży, powinieneś zasięgnąć porady w kwestii zasiłków, gdyż możesz mieć prawo do odwołania się od decyzji odmownej.

O jakie zasiłki mogę się starać po nieprzerwanym okresie 12 miesięcy pracy?

 

Po nieprzerwanym okresie 12 miesięcy zatrudnienia i kiedy nie masz już obowiązku rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników zarówno ty jak i członkowie twojej rodziny mogą skorzystać z całego szeregu zasiłków, zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych.

Do członków rodziny należą:

Małżonek/ka

Dzieci lub wnukowie poniżej 21 lat, jeśli nadal pozostają w stosunku zależności od ciebie

Twoi rodzice i dziadkowie, jeśli możesz wykazać, że nadal pozostają w stosunku zależności od ciebie

 

Po nieprzerwanym okresie 12 miesięcy zatrudnienia i kiedy nie masz już obowiązku rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników, powinieneś zapoznać się z treścią rozdziału ‘Zasiłki socjalne’ w ‘Przewodniku dla pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii’.

Kiedy starasz się o zasiłek dla osób o niskich dochodach, zasiłek dla osób poszukujących pracy (zależny od dochodów), zasiłek emerytalny, zasiłek mieszkaniowy, dopłaty z tytułu posiadania dzieci lub zasiłek rodzinny, spoczywa na tobie obowiązek udowodnienia, że masz prawo pobytu w Irlandii Północnej. Dlatego ważne jest, abyś dostarczył jak najwięcej informacji na temat twojego podania.

Czy mogę starać się o zasiłki socjalne, jeśli przyjechałem do Irlandii Północnej w celu poszukiwania pracy?

 

Jeśli przyjechałeś do Irlandii Północnej w celu poszukiwania pracy, a po znalezieniu pracy będziesz objęty obowiązkiem rejestracji w *Programie Rejestracji Pracowników*, nie będziesz traktowany jako osoba posiadająca prawo pobytu. Dlatego nie przysługują ci wyżej wymienione zasiłki.

Jakie warunki muszę spełniać kiedy staram się o zasiłki zależne od sytuacji finansowej?

 

Zasiłki zależne od sytuacji finansowej są również nazywane ‘zasiłkami opartymi o składki’. Oznacza to, że przy staraniu sie o taki zasiłek (np. zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (Incapacity Benefit) lub zasiłek dla osób poszukujących pracy – zależny od dochodów) musisz wykazać, iż spełniasz warunki uprawniające do jego otrzymywania oraz opłaciłeś odpowiednią wysokość składek Ubezpieczenia Społecznego.

Jeśli niedawno przyjechałeś do Irlandii Północnej (zwłaszcza, jeśli nigdy nie pracowałeś ani tutaj, ani na terenie Wielkiej Brytanii) możliwe jest, że nie opłaciłeś odpowiedniej wysokości składek niezbędnych, żeby kwalifikować się do pobierania niektórych zasiłków. Natomiast jeśli pracowałeś w innym kraju członkowskim *Europejskiego Obszaru Gospodarczego* możesz skorzystać ze składek tam opłacanych przy staraniu się o zasiłki oparte na składkach w Irlandii Północnej.

Podobnie, jeśli pracujesz w Irlandii Północnej mogą ci przysługiwać zasiłki dla osób pracujących takie jak:

Ustawowy zasiłek chorobowy

Ustawowy zasiłek macierzyński

Ustawowy zasiłek ojcowski

 

Zasiłki te umożliwiają pozostawanie na płatnym urlopie z powodu choroby, ciąży lub ojcostwa. Prosimy zauważyć, że przy korzystaniu z urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego niezbędne jest spełnienie warunku dotyczącego określonego okresu zatrudnienia. Jeżeli nie spełniasz warunków kwalifikujących do otrzymywania Ustawowego Zasiłku Macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay), powinieneś zasięgnąć porady, gdyż może się tobie należeć Dopłata z tytułu Macierzyństwa (Maternity Allowance). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale „Prawa pracownicze”.

Jakie warunki muszę spełniać, jeśli staram się o zasiłki nieoparte o składki?

 

Istnieją zasiłki wypłacane niezależnie od wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne. Można starać się o te zasiłki, jeśli jesteś chory, jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej. Te specjalne zasiłki nieoparte o składki to odpowiednio: Attendance Allowance, Disability Living Allowance i Carer’s Allowance.

Warunki, jakie należy spełniać, aby kwalifikować się do otrzymywania tych zasiłków:

być osobą zamieszkałą (’ordinarily resident) w Irlandii Północnej

być obecnym w Irlandii Północnej

być obecnym w Irlandii Północnej przez 26 tygodni w ostatnich 12 miesiącach

 

Aby spełnić wymogi przebywania w Irlandii Północnej, wliczony może być również okres pobytu w innym kraju członkowskim *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Wtedy warunek pobytu można spełnić wcześniej.

Przydatne kontakty:

Centrum Prawne dla Irlandii Północnej (Law Centre (NI)

 

 

124 Donegall Street, Belfast BT1 2GY

Telefon (028) 9024 4401

Centrum Prawne dla Irlandii Północnej Biuro Okręgu Zachodniego (Law Centre (NI) Western Area Office)

 

9 Clarendon Street, Derry/Londonderry BT48 7EP

Telefon (028) 7126 2433

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Porad Obywatelskich Oddział Regionalny (Citizens Advice Regional Office)

 

Telefon (028) 9023 1120, zapytaj o lokalny oddział Poradni, lub sprawdź stronę internetową www.citizensadvice.co.uk.

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 14:38
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk