Zaloguj

Reklama

ostatnio dodane

najczęściej czytane


Home
Praca w Zjednoczonym Królestwie
poniedziałek, 11 października 2010 13:17

Czy mogę przyjechać do Zjednoczonego Królestwa w poszukiwaniu pracy?

Jako obywatel jednego z krajów grupy *A8* masz prawo przyjechać do Zjednoczonego Królestwa w poszukiwaniu pracy. Nie musisz prosić o zgodę na wjazd władz Zjednoczonego Królestwa, ani nie potrzebujesz *wizy*. Natomiast, przy wjeździe okazać musisz paszport lub dowód osobisty.

 

Kiedy mogę zacząć szukać pracy

 

Możesz zacząć szukać pracy od razu po przyjeździe, natomiast do pracy potrzebny ci będzie *numer ubezpieczenia społecznego*. Szczegółowe informacje jak otrzymać ten numer znajdziesz w rozdziale ‘Zasiłki socjalne’.

Jaki jest następny krok po znalezieniu pracy?

 

Po znalezieniu pracy niezbędne jest zarejestrowanie się w brytyjskim urzędzie spraw wewnętrznych *Home Office* (ministerstwo odpowiedzialne za imigrację) w *Programie Rejestracji Pracowników* (WRS). Aby to zrobić musisz wypełnić formularz rejestracyjny, który zamówić można telefonicznie (po angielsku), tel. 08705 210 224 lub pobrać ze strony internetowej: www.workingintheuk.gov.uk (należy szukać pod „schemes and programmes for Worker Registration Schemes” a następnie pod „application form”).

Jeśli legalnie przepracowałeś już jeden rok w Zjednoczonym Królestwie (zwykle włącznie z 12 miesiącami rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników) lub jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, lub praca nie jest głównym celem twojego pobytu w Zjednoczonym Królestwie, możliwe, że nie potrzebujesz rejestracji. Powinieneś jednak upewnić się i zasięgnąć specjalistycznej porady. Zobacz również „Co mogę zrobić po legalnym przepracowaniu 12 miesięcy w Zjednoczonym Królestwie?” poniżej.

Kiedy powinienem się zarejestrować?

 

Należy to zrobić w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy, w przeciwnym wypadku twoje zatrudnienie stanie się nielegalne i możesz stracić pracę. Ważne jest dlatego abyś zarejestrował się jak najszybciej po rozpoczęciu pracy.

Co zawiera formularz rejestracyjny?

 

Na formularzu rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników musisz podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo a także dane dotyczące zatrudnienia. Jeśli rejestrujesz się po raz pierwszy będziesz musiał również wysłać:

Paszport lub dowód osobisty (należy wysłać oryginały)

List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie

Dwa zdjęcia paszportowe

Opłatę w wysokości £90

 

Pracodawcy nie powinni pobierać żadnych opłat za napisanie listu, a niektórzy pomagają nawet w wypełnieniu aplikacji. Pracodawca nie powinien domagać się zapłaty za pomoc, ponieważ łamie on prawo jeśli twoje zatrudnienia nie jest zarejestrowane. Natomiast rejestracja w *Home Office* i wysłanie niezbędnych dokumentów należy do twoich obowiązków.

Jak powinienem wysłać aplikację?

 

Powinieneś wysłać podanie specjalną przesyłką (special delivery). Warto również zrobić kserokopię paszportu czy dowodu osobistego przed wysłaniem oryginałów.

Jak długo będę czekał na decyzję?

 

Home Office zapewnia, że procedura trwa około trzech tygodni i po tym czasie twój paszport powinien być odesłany. Po zarejestrowaniu otrzymasz Kartę Rejestracyjną Pracownika, na której będzie twoje zdjęcie oraz numer referencyjny. Jest to jedyny dokument potwierdzający twoje legalne zatrudnienie w Zjednoczonym Królestwie.

Czy mogę zmienić pracę?

 

Możesz zmienić pracę w każdej chwili, jednak jeżeli nadal podlegasz Programowi Rejestracji Pracowników, musisz zgłosić to w Home Office, wypełniając nowy formularz rejestracyjny. Kiedy zgłaszasz jedynie zmianę pracodawcy nie musisz ponownie wysyłać paszportu ani wnosić dodatkowej opłaty. Potrzebne będzie natomiast wpisanie numeru referencyjnego oraz list od nowego pracodawcy. Home Office odeśle ci nowy certyfikat, który powinieneś przechowywać razem z kartą rejestracyjną.

Czy moja rodzina może do mnie dołączyć?

 

Każdy członek rodziny może do ciebie dołączyć pod warunkiem, że także są obywatelami *Europejskiego Obszaru Gospodarczego*.

Następujący członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą do ciebie dołączyć:

Twój mąż/żona/partner ze związku cywilnego

Dzieci w wieku do 21 lat lub starsze, jeśli pozostają w stosunku zależności od ciebie

Wnuki w wieku do 21 lat lub starsze, jeśli pozostają w stosunku zależności od ciebie

Rodzice, jeśli pozostają w stosunku zależności od ciebie

Dziadkowie, jeśli pozostają w stosunku zależności od ciebie

 

Innym członkom rodziny również może przysługiwać to prawo, w razie wątpliwości powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady.

 

Jeśli członkowie twojej rodziny nie są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinni złożyć podanie o pobyt dla członków rodziny (lub *wizę* turystyczną, jeśli planują zostać w UK na krótki okres) do Ambasady Brytyjskiej/ Wysokiej Komisji. Pozwolenie na pobyt dla członków rodziny można uzyskać nieodpłatnie w ambasadach i konsulatach brytyjskich. Strona internetowa brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych wymienia ambasady brytyjskie za granicą wraz z numerami telefonów i faksów oraz adresami emailowymi. Adres strony internetowej to: www.fco.gov.uk.

Jeśli twój partner (nie będący twoim małżonkiem) nie jest obywatelem jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i żyłeś z nim/nią w związku cywilnym powyżej dwóch lat, może on złożyć wniosek o *wizę* na pobyt w Zjednoczonym Królestwie do Ambasady Brytyjskiej/ Wysokiej Komisji. W takim wypadku powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady.

Co oznacza bycie w stosunku zależności?

 

Zależność jest zwykle finansowa, lecz może być również emocjonalna lub praktyczna. W razie wątpliwości powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady.

Czy członkowie mojej rodziny mogą podjąć zatrudnienie, a jeśli tak, czy muszą zarejestrować się w Programie Rejestracji Pracowników?

 

Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów *A8* i nie przepracowałeś jeszcze 12 miesięcy w Zjednoczonym Królestwie, członkom twojej rodziny nie będącym obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie przysługuje automatycznie prawo do racy. Powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady na temat przysługujących im praw.

Jeśli twój małżonek/ka lub partner/ka jest obywatelem kraju A8 mogą oni również pracować na podstawie *Programu Rejestracji Pracowników* i będą ich dotyczyć opisane wyżej procedury.

Jeśli twój małżonek/ka lub partner jest obywatelem kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ale nie kraju przystępującego) powinien on przeczytać Przewodnik dla pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii – rozdział „Praca w Zjednoczonym Królestwie”.

Jak długi czas muszę być zarejestrowany?

 

Po legalnym przepracowaniu bez przerwy 12 miesięcy w Zjednoczonym Królestwie nabędziesz prawo do całkowicie swobodnego przemieszczania się i nie będziesz miał obowiązku rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników.

Co mogę zrobić po legalnym przepracowaniu 12 miesięcy w Zjednoczonym Królestwie?

 

Powinieneś otrzymać *certyfikat rejestracyjny* potwierdzający twoje prawo do pracy i pobytu w Zjednoczonym Królestwie na podstawie prawa Wspólnoty

Europejskiej. Należy złożyć podanie do Home Office. *Certyfikat rejestracyjny* ma postać niewielkiej składanej karty w kolorze niebieskim, na której umieszczone będzie twoje zdjęcie. Jeśli twoja rodzina przebywa z tobą w Zjednoczonym Królestwie, powinieneś wystąpić o wydanie certyfikatu rejestracyjnego, a wówczas twoja rodzina otrzyma *kartę rezydenta*, która jest zwykle podbijana w paszportach jej członków. Ten dokument może być używany przy staraniu się o prawa przysługujące tobie i twojej rodzinie, włączając niektóre *zasiłki socjalne*, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak długa jest ważność tych dokumentów?

 

Dokumenty zwykle wydawane są na pięć lat. Jeżeli twoja praca jest tymczasowa, możesz otrzymać certyfikat ważny tylko do sześciu miesięcy. Jeżeli po upływie tego czasu będziesz miał stałą pracę, możesz ubiegać się o kolejny certyfikat.

Jeżeli szukasz pracy, certyfikat nie może zostać tobie wydany i należy w takim przypadku zasięgnąć porady specjalisty.

Co się stanie, jeżeli stracę pracę?

 

Jeżeli stracisz pracę, możesz pozostać w Zjednoczonym Królestwie i szukać innej pracy, pod warunkiem, iż potrafisz wykazać, że szukasz innej pracy i masz dużą szansę na jej znalezienie. Można to udowodnić np. poprzez odpowiadanie na ogłoszenia o pracy i udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie znajdziesz pracy, powinieneś zasięgnąć rady specjalisty, ponieważ np. twój *certyfikat rejestracyjny* i *karta rezydenta* lub pozwolenia wydane członkom rodziny mogą zostać unieważnione.

Czy będę mógł na stałe pozostać w Zjednoczonym Królestwie?

 

Jeżeli uzyskasz *certyfikat rejestracyjny* i przepracujesz w Zjednoczonym Królestwie pięć lat oraz zamierzasz kontynuować pracę w tym kraju, możesz ubiegać się o dokument poświadczający stały pobyt oraz kartę stałego pobytu dla członków rodziny. Uzyskanie takiego statusu umożliwiłoby tobie i twojej rodzinie pozostanie w Zjednoczonym Królestwie, nawet jeżeli przestałbyś kwalifikować się jako „pracownik” oraz umożliwiłoby ubieganie się w przyszłości o obywatelstwo brytyjskie. Jeżeli potrafisz jasno udowodnić, iż pracujesz w Zjednoczonym Królestwie od ponad pięciu lat, lecz nie posiadasz karty rezydenta, nadal możliwe jest ubieganie się prawo stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na temat ubiegania się o prawo stałego pobytu uzyskać można na stronie internetowej Home Office: www.homeoffice.gov.uk.

Co oznacza „nieprzerwany okres pracy”?

 

„Nieprzerwany okres pracy” oznacza, że w 12-miesięcznym okresie zatrudnienia nie może być przerwy dłuższej niż 30 dni. Potrzebna ci będzie twoja karta rejestracji w programie WRS a także inne dokumenty potwierdzające 12 miesięcy nieprzerwanego okresu pracy. Jeśli pozostawałeś bez zatrudnienia przez więcej niż 30 dni powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady. Do okresu 30 dni nie wlicza się płatnych urlopów, zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego, gdyż masz prawo do tego rodzaju przerw w pracy.

Co się stanie jeśli otrzymam odmowną decyzję w sprawie przyznania Karty Rejestracyjnej Pracownika?

 

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję w sprawie przyznania Karty Rejestracyjnej Pracownika, powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady. W większości wypadków może się tak stać wówczas, kiedy nie będziesz w stanie udowodnić swojego obywatelstwa lub nie dostarczysz wystarczających dowodów na zatrudnienie. Za wyjątkiem sytuacji, w której istnieją wątpliwości co do twojego obywatelstwa, możesz ponownie złożyć podanie po uzyskaniu dodatkowego potwierdzenia na zatrudnienie lub po zmianie pracodawcy. Jeśli jesteś w stanie utrzymać się samodzielnie, możesz pozostać tak długo jak zechcesz do czasu znalezienia pracy.

Home Office może *wydalić* cię ze Zjednoczonego Królestwa, jeśli ma podstawy uważać, że nie szukasz pracy. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezmiernie rzadko, chyba że popełnisz poważne przestępstwo bądź uznany zostaniesz za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Potrzebne kontakty:

Centrum Prawne dla Irlandii Północnej (Law Centre (NI))

 

 

124 Donegall Street, Belfast BT1 2GY

Telefon (028) 9024 4401

Centrum Prawne dla Irlandii Północnej Biuro Okręgu Zachodniego (Law Centre (NI) Western Area Office)

 

9 Clarendon Street, Derry/Londonderry BT48 7EP

Telefon (028) 7126 2433

Biuro Porad Obywatelskich Oddział Regionalny (Citizens Advice Regional Office)

 

Telefon (028) 9023 1120, zapytaj o lokalny oddział Poradni, lub sprawdź stronę internetową www.citizensadvice.co.uk

Jeśli masz problemy z językiem angielskim warto skontaktować się z lokalnym tłumaczem, w chwili obecnej nie jest to problem, ponieważ jest wiele firm świadczących tego typu usługi. My polecamy jedną z nich www.interbook.org.uk Ważne jest, abyś rozumiał zadawane pytania i jasno na nie odpowiadał.

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 14:32
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright © 2015 prowincja.co.uk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Balticit.co.uk